Behöver du omregistrera din bil?

Har du köpt din bil utomlands och flyttat nyss till Frankrike och önskar omregistrera din bil. Vi erbjuder två olika paket beroende på hur mycket hjälp behöver du från oss. 

Med MINI paketet får du hjälp med att sammanställa en lista på vilka dokument du behöver, fylla i ansökan samt verifiera att du har allt du ska ha för att ansöka.

Behöver du även hjälp med att ta fram nödvändiga dokument samt hjälp med ansökan på prefecturen kan du välja vår MAXI paket.

CHOOSE

Your Plan

PrIS

Disk Space

Users

Email Accounts

Your Text

BIL - MINI PAKET

REGISTRERA OM DIN UTLANDSKÖPTA BIL 

99.00

Exkl kontakt med myndigheter samt ansökan på plats hos prefecturen 

INFORMATIONSMÖTE - UPPSTART

Vi träffas och tar fram en lista på de dokument som behövs för bilomregistrering.


BLANKETT

Vi hjälper dig att fylla i de nödvändiga blanketterna.


ANSÖKAN

Vi hjälper dig att förbereda din ansökan till prefecturen dvs veriferar att du har korrekta dokument för att kunna ansöka om omregistrering av bilen.


Kunden skall tillhandahålla all nödvändig för uppdraget information, dvs adresser, kundnummer, eventuella log in till berörda myndigheter, RIB samt personuppgifter som kan behövas vid kontakt med myndigheter. 


Samtliga uppgifter behandlas av oss med säkerhet  samt konfidenciellt. 

CHOOSE

Your Plan

PrIS

Disk Space

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Your Text

BIL - MAXI PAKET

REGISTRERA OM DIN UTLANDSKÖPTA BIL 

299.00

Inkl kontakt med myndigheter samt ansökan på plats hos prefecturen 

INFORMATIONSMÖTE - UPPSTART

Vi träffas och tar fram en lista på de dokument som behövs för bilomregistrering.


DOKUMENT

Vi hjälper dig att skaffa de nödvändiga dokumenten.

BLANKETT

Vi hjälper dig att fylla i de nödvändiga blanketterna.


ANSÖKAN

Vi går med dig till prefecturen och hjälper dig att ansöka om omregistrering av bilen.


CARTE GRIS


Vi hjälper dig att slutföra din omregistrering samt att beställa en ny registreringsskyllt.

Kunden skall tillhandahålla all nödvändig för uppdraget information, dvs adresser, kundnummer, eventuella log in till berörda myndigheter, RIB samt personuppgifter som kan behövas vid kontakt med myndigheter. 


Samtliga uppgifter behandlas av oss med säkerhet  samt konfidenciellt.