Behöver du kontakta en myndighet eller sammanställa ett dossier?

Vi hjälper dig med myndighetskontakter, både på telefon samt skriftligt.

Vi reder ut tillsammans vilka dokument du behöver bifoga till myndigheten samt gör i ordning ett komplett dossier till myndigheten.

Efter att vi skickat iväg ditt dossier följer vi upp ditt ärende hos myndigheten. 

Behöver du gå på ett möte med den berörda myndigheten, kan vi ordna det med ett tillägg som är timbaserad. 

CHOOSE

Your Plan

PrIS

Disk Space

Databases

Domains

Users

Bandwidth

Your Text

MYNDIGHET

Kontakt med en vald myndighet

249.00

INFORMATIONSMÖTE - UPPSTART

Vi träffas och går igenom ditt dossier och tittar på vad som behövs.


KONTAKT MED MYNDIGHETEN VIA TELEFON

Vid behov ringer vi och pratar med berörda myndigheten.

IFYLLNING AV NÖDVÄNDIGA DOKUMENT

Vi hjälper dig att fylla i berörda dokument.

IORDNINGSSTÄLLANDE AV ETT DOSSIER

Vi hjälper dig att samla ihop ett komplett dossier till myndigheten

UPPFÖLJNING
Vi följer upp ditt dossier hos den berörda myndigheten


Kunden skall tillhandahålla all nödvändig för uppdraget information, dvs adresser, kundnummer, eventuella log in till berörda myndigheter, RIB samt personuppgifter som kan behövas vid kontakt med myndigheter. 


Samtliga uppgifter behandlas av oss med säkerhet  samt konfidenciellt.