Har du en fastighet i Södra Frankrike men bor någon annanstans samt behöver regelbundet tillsyn?

Det här paketet innehåller en helhetslösning för den dagliga förvaltningen och driften av din fastighet i Södra Frankrike. 

CHOOSE

Your Plan

PrIS

Disk Space

Databases

Domains

Users

Bandwidth

Your Text

Your Text


PROPERTY MANAGEMENT

Månatlig tillsyn av din fastighet

Från: €450.00/ per månad

2 BESÖK I MÅNADEN I DIN FASTIGHET

Vi åker 2 gånger i månaden till din fastighet, antingen bestämda dagar eller slumpmässigt.


KONTAKT MED BEFINTLIG PERSONAL

Vid håller regelbunden kontakt med all personal som jobbar åt er på permanent basis samt vid tillfälliga behov,

tex reparationer etc.

KONTROLL AV FASTIGHETSUTRUSTNING SAMT UTEYTOR

Vi kollar vid varje besök om all utrustning fungerar som den ska, dvs larm, el, wifi, vatten etc. 

KONTAKT MED MYNDIGHETER

Vi kontaktar de myndigheter som ingår i den dagliga driften, tex elbolag, telefonbolag, skatteverket, etc.

RAPPORTER
Vi upprättar skriftliga rapporter med foton efter varje besök i er fastighet.  


Kunden skall tillhandahålla all nödvändig för uppdraget information, dvs adresser, kundnummer, eventuella log in till berörda myndigheter, RIB samt personuppgifter som kan behövas vid kontakt med myndigheter. 
Samtliga uppgifter behandlas av oss med säkerhet  samt konfidenciellt.