PROPERTY MANAGEMENT

 

 

 

Våra tjänster inom property management

Vi erbjuder dig högkvalitativa tjänster inom property management. 
Vi tillhandahåller en helhetslösning för den dagliga förvaltningen och driften av din fastighet i Södra Frankrike samt tjänster vid enskilda projekt , såsom renoveringar. 
Tveka inte att kontakta oss för ett personligt möte i din fastighet!
fASTIGHETSÖVERVAKNING

Regelbundna besök i fastigheten

Förberedelse av fastigheten inför din vistelse

Kontroll av uteytor

Kontroll av fastighetsutrustning
(pool, värme, larm etc)  

Skriftlig rapport efter varje visit

renoveringar

Hitta lämpliga hantverkare eller kontakta befintliga

Begära offerter

Upprätta avtal med hantverkare

Följa upp arbetet på plats

Upprätta skriftliga rapporter till beställaren

Närvara vid besiktningar av det genomförda arbetet

underhåll & reparationer

Hålla kontakt med de befintliga leverantörerna eller hitta nya

Begära offerter

Upprätta avtal med leverantörerna

Följa upp arbetet på plats

Upprätta skriftliga rapporter till beställaren

 

administration & annat

Posttömning

Hantering av betalningar 
Autogiro 

Hålla kontakt med myndigheter