Nyinflyttad i Frankrike eller bytt bostad?

Har du precis flyttat till Frankrike? Eller bytt bostad? Vet du inte var man börjar?

Här är paketet för dig!

Vi ordnar alla praktiska detaljer kring din flytt, antingen som nyinflyttad i Frankrike eller på adressen. Saknar du någon element i vårt paket, ordnar vi så klart även det till ett tillägg som är timbaserad. 

CHOOSE

Your Plan

PrIS

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Support

Your Text

NYINFLYTTAD

ALLT I ETT PAKETT

899.00

INFORMATIONSMÖTE - UPPSTART

Vi träffas och går igenom era exakta behov.


TELEFON, INTERNET, MOBIL

Vi hjälper dig att hitta lämplig leverantör av telefoni samt bredband eller ordnar flytt av den telefoni och bredband till din nya adress.

BANK

Vi hjälper dig att hitta lämplig bank för dig, teckna ett avtal eller adressändrar hos din befintliga bank.

HEMFÖRSÄKRING

Vi hjälper dig att hitta ett försäkringsbolag samt tecknar ett hemförsäkringsavtal eller flyttar din försäkring till din nya adress.

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR

Vi hjälper dig att hitta ett försäkringsbolag för bilen, motorcyckeln eller adressändrar dina befintliga försäkringar.

ELBOLAG


Vi startar ett nytt abonnemang till dig eller flyttar din abonnemang till din nya adress.


ADRESSÄNDRING HOS MYNDIGHETER


Vi hjälper dig att kontakta de berörda myndigheterna med adressändring.


Kunden skall tillhandahålla all nödvändig för uppdraget information, dvs adresser, kundnummer, eventuella log in till berörda myndigheter, RIB samt personuppgifter som kan behövas vid kontakt med myndigheter. 


Samtliga uppgifter behandlas av oss med säkerhet  samt konfidenciellt.